OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatilor de solutionare a petitiilor

Ordonanta reglementeaza modul de exercitare de catre persoanele fizice sau organizatii legal constituite a dreptului de a adresa petitii autoritatilor si institutiilor publice.

Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin posta electronica ce se adreseasa autoritatilor sau institutiilor publice care sunt obligate sa comunice raspuns petitionarului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu cel mult 15 zile.

Petitiile gresit indreptate se vor trimite in termen de 5 zile de la inregistrarea la autoritatea sau institutia publica care este abilitata legal sa rezolve problemele sesizate, cu instiintarea petitionarului in acest sens.

Daca petitiile nu sunt semnate ori daca petitionarul nu specifica datele de identificare ale sale, acestea se vor clasa, iar in cazul in care petitionarul adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii cu continut identic ele se vor conexa si se va trimite un singur raspuns.

In situatia in care dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut, aceasta se claseaza si nu se va formula un alt raspuns.

Leave a Comment